Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Ohrožující objekty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Objekt Adresa
Havel Composites CZ s. r. o. Svésedlice 67

 

Hlásná a hlídková služba 

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Lubomír Konar, DiS. starosta obce 585 352 102

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Lubomír Konar, DiS. starosta obce 585 352 102
Aleš Zavadil velitel JSDH -

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Počet Subjekt
Přenosná motorová stříkačka PS 12 1 Aleš Zavadil
(velitel SDH)
Plovoucí čerpadlo 1 Aleš Zavadil
(velitel SDH)
Traktor s přívěsem 1 Petr Berka

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Svésedlice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba  Telefon Ubytovací kapacita
Obecní dům Místo ubytování Svésedlice 43 Lubomír Konar, DiS.  585 352 102 25
Obecní úřad Místo ubytování Svésedlice 58 Lubomír Konar, DiS.  585 352 102 15