Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 779 00 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel.: 581 200 493, 581 277 512
Email: provozprerov@pmo.cz

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Týnečka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-117
ID toku: 10194952

 

Vodní tok Beroňka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-118
ID toku: 10193090

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-117
ID toku: 10202932