Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Svésedlice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 779 00 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel.: 581 200 493, 581 277 512
Email: provozprerov@pmo.cz

Vedoucí provozu Přerov:
Veronika Mazánová, DiS, tel.: 581 200 491-3, e-mail: provozprerov@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Týnečka 10194952 4-10-03-117
Beroňka 10193090 4-10-03-118
bezejmenný tok 10192539 4-10-03-117
bezejmenný tok 10202932 4-10-03-117