Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a služeb v součinnosti s krajským operačním střediskem HZS Olomouckého kraje.

V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací využít jak technické prostředky města, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů. Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod. zajistí Městský úřad Velká Bystřice. O použití další techniky (traktory, automobily) lze požádat místní zemědělské a stavební organizace.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Kontakty na subjekty poskytující technické a materiální prostředky se nacházejí v Příloze Důležité kontakty, část Dostupné záchranné a zabezpečovací technické a materiální prostředky.

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomocí v rámci města, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Olomouc.

Náhradní zdroj pitné vody: dovoz balené vody nebo cisteren prostřednictvím společnosti Moravská vodárenská, a. s.
Kontaktní osoba: Jakub Radek Štěpánek, 606 793 945.

Náhradní zdroj potravin: prostřednictvím prodejen Penny Market, COOP - Tuty a Potraviny Hruška.
Kontakt Penny Market: 800 202 220.
Kontakt COOP - Tuty: 585 351 345.
Kontakt Potraviny Hruška: 585 119 138, 581 580 411.
Další kontakty viz Plán spojení na důležité organizace