Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Drietomice je vodní tok na středním Pováží s délkou 22,5 km, přičemž 13,5 km délky toku se nachází na Slovensku. Pramení na území Česka pod hlavním hřebenem Lopenické vrchoviny v Bílých Karpatech na severním svahu vrchu Hřibovňa (669 m n. m.) v nadmořské výšce okolo 520 m n. m., nedaleko obce Vyškovec. Zpočátku teče na severovýchod, na území obce Starý Hrozenkov a dále se stáčí na jihovýchod.

 

HLÁSNÉ PROFILY

Území obce Vyškovec může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích, které jsou přítoky Drietomice. Na území obce Vyškovec se nenachází žádný hlásný profil kategoie A až C.

ODTOKOVÉ POMĚRY

Vodní tok Drietomice nemá na území obce Vyškovec oficiálně stanovené záplavové území. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Drietomice. Avšak povodňové ohrožení obce Vyškovec nehrozí.