Správci vodních toků

Vodní toky a jejich správce naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky" »
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce: 
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště


Přímý výkon správy toku: 
Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

Příslušný správce toků:
Ing. Milan Jurák
tel.: 725 257 311
e-mail: Jurak.ost57@lesycr.cz