Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Zborovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zborovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastr obce Zborovice spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem je Lipina, která protéká centrální částí intravilánu obce. Do zastavěného území obce též zasahují dva menší vodní toky – přítok 01 Lipiny a přítok 02 Lipiny, jež pramení severně od intravilánu a v centrální části obce se vlévají do vodního toku Lipina. Délka Lipiny činí 5,1 km. V intravilánu obce se na Lipině nachází menší vodní nádrž. Západní částí katastrálního území obce protéká Troubecký potok, jehož délka činí 5 km. Troubecký potok napájí soustavu pěti menších vodních nádrží, jež se nacházejí západně od zastavěného území.

Základní hydrologické charakteristiky Lipiny

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C Vodoměrná stanice Zborovice, Lipina                  

 

Významné vodní toky na území obce Zborovice


Základní údaje o vodních dílech na území obce Zborovice

Přehled vodních děl na území obce Zborovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Zborovice se nachází celkem 7 vodních nádrží. Pět z nich leží na Troubeckém potoku, jedna se nachází v intravilánu místní části Zborovice u zdravotnického zařízení a jedna v místní části Medlov.