Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Brandýs nad Orlicí a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky v katastrálním území města Brandýs nad Orlicí

Nejvýznamnějším vodním tokem z hlediska povodňového ohrožení, je na území města Brandýs nad Orlicí Tichá Orlice, která pramení na západním svahu vrchu Jeřáb v Hanušovické vrchovině, nad Horní Orlicí, což je část obce Červená Voda. Pod obcemi Lichkov a Mladkov protéká zalesněným údolím přes Těchonín k Jablonnému nad Orlicí, odkud dále pokračuje přes Letohrad a Ústí nad Orlicí až do Brandýsa nad Orlicí. Dále po proudu pak u Albrechtic nad Orlicí po soutoku s Divokou Orlicí tvoří tok, který má dále název Orlice. Délka Tiché Orlice je 102,5 km a plocha povodí činí asi 757 km2. Tento vodní tok představuje pro město největší riziko.

Tichá Orlice se vlévá do katastrálního území města Brandýs nad Orlicí na ř. km 37,1. Přibližně po 100 metrech se na řece nachází jez Perná společně s náhonem k malé elektrárně, dále následuje přírodě blízký úsek o délce jednoho kilometru, kdy Tichá Orlice meandruje. Na ř. km 35,6 se nachází soustava dvou jezů (Brandýs nad Orlicí I) s náhonem k bývalé elektrárně. V této lokalitě se také řeka rozlévá do široké nivy, ve které se nachází sportovní areál, koupaliště, labyrint a chovné rybníky. Další jez s náhonem k průmyslovému areálu pak leží na ř. km 34,4, kde řeka na jediném místě vtéká do zástavby. Tichá Orlice opouští katastr na ř. km 31,3, kde se nachází bývalý Mítkovský mlýn s jezem a náhonem.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Tichá Orlice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Dolní Libchavy, Tichá Orlice 51,30 4,33 43,9 -- 90,2 114 -- 175 205
Hlásný profil kat. B Ústí nad Orlicí - Kerhartice, Tichá Orlice 46,20 5,69 49 -- 101 127 -- 197 230

Do Tiché Orlice se zleva vlévají dva menší vodní toky, a to Loukotnický a Dolenský potok, které protékají intravilánem města.

Loukotnický potok pramení u osady Olešná v nadmořské výšce cca 400 m na sever od katastrálního území města Brandýs nad Orlicí, do kterého se vlévá přibližně po 300 metrech a teče dále k jihu do intravilánu města. Tam dochází k jeho zatrubnění a následnému vtoku zprava do Tiché Orlice. Délka tohoto vodního toku je 2,347 km.

Podélný profil Loukotnického potoka

Dolenský potok pramení na hranici katastrů obcí Orlické Podhůří a Podlesí v nadmořské výšce přibližně 470 m. Následně teče k jihozápadu tzv. Jiskrovým údolím, pak se vlévá do intravilánu města Brandýs nad Orlicí, kde je pod náměstím Komenského zatrubněn. Pak se opět vrací na povrch a ústí zprava do Tiché Orlice. Délka Dolenského potoka je 4,098 km.

Podélný profil Dolenského potoka

Základní údaje o vodních nádržích na území města Brandýs nad Orlicí

Přehled vodních nádrží na území města Brandýs nad Orlicí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Na území města Brandýs nad Orlicí se nachází několik vodních nádrží. V nivě Tiché Orlice na jihu katastru se nachází 3 malé chovné rybníky, které jsou společně s vodní nádrží "U Jána" ve vlastnictví i správě MO ČRS Brandýs nad Orlicí. Na levém břehu Loukotnického potoka na severním okraji intravilánu obce leží rybník Ondráčák, který je v soukromém vlastnictví.