Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí Komenského 203
561 12 Brandýs nad Orlicí
Tel.: 465 544 211
E-mail: info@mesto-brandys.cz
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Tel: 465 514 111
Fax: 465 525 563
E-mail: kalouskova@muuo.cz

Odbor životního prostředí
Mgr. Tomáš Kopecký

Tel: 465 514 240, 777 736 330
E-mail: kopecky@muuo.cz

Vodoprávní úřad
Kubešová Božena, tel.: 465 514 216, 736 516 281, e-mail: kubesova@muuo.cz

Ing. Lindenthalová Zdeňka, tel.: 465 514 259, 736 516 282, e-mail: lindent@muuo.cz
Krajský úřad
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Josef Hejduk
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 350
E-mail: josef.hejduk@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Jana Hroudová
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra