POVODŇOVÝ PLÁN města Brandýs nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe
Č. j.: LCR953/001219/2018; ze dne 19. 04. 2018
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/9754; ze dne 05. 03. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUO/13603/2018/ŽP/Lin; ze dne 28. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 03. 2018
offline verze 19. 03. 2018
digitalizovaná verze 19. 03. 2018
databáze POVIS 19. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i