Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a Příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Mgr. Bc. Dušan Tejkal Starosta 585 346 223 605 434 038
Ing. Zdeněk Foltýn Místostarosta 585 346 207 603 464 250


Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jména a Příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Ing. Jan Kunc
Alois Heinrich
Luboš Krumnikl

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Počet Subjekt Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
nákladní automobil 2 Jiří Štefan
bagr 1 Albín Podsklan
Traktor, nakladač, malé nákladní vozidlo + další pracovní stroje   Pracovníci – technické odd. OÚ, Alois Heindrich


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bouzov

Místa Adresa Kontaktní osoba Kontakt (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Tělocvična u ZŠ Bouzov Bouzov 48, 783 25 Bouzov Mgr. Andrea Řezníčková (ředitelka) 150 150
Obecní úřad Bouzov Bouzov 2, 783 25 Bouzov Mgr. Bc. Dušan Tejkal (starosta) - -
Radniční sál OÚ Bouzov Bouzov 2, 783 25 Bouzov Mgr. Bc. Dušan Tejkal (starosta)  150  


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Kontakt
Smíšené zboží Iveta Průchová Bouzov 60 Iveta Průchová 732 203 420
prodejna Hruška Bouzov 11 Lenka Jašková 605 761 973


Subjekty zajišťující nouzové zásobování vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Kontakt
Obec Bouzov Bouzov 2, 783 25 Bouzov Mgr. Bc. Dušan Tejkal 605 434 038