POVODŇOVÝ PLÁN obce Bouzov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/002933/2015; ze dne 01. 07. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM33451/2015-219/Ju; ze dne 31. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: LIT 17321/2015; ze dne 07. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 05. 2018
offline verze 04. 05. 2018
digitalizovaná verze 04. 05. 2018
databáze POVIS 04. 05. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i