Hladinoměry - Bouzov

Bouzov (Třebůvka)

Hladinoměrné čidlo kat. C ve správě obce Bouzov je umístěno na mostní konstrukci přes Třebůvku na silnici směrem k m. č. Bezděkov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Loštice, které se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Litovel).

Hraničky (Třebůvka)

Vodoměrná stanice Hraničky (Třebůvka) ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází na mostě přes vodní tok Třebůvka (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-1020; plocha povodí 426,17 km2) severně od části obce Vranová Lhota - Hraničky. Most leží na ř. km 19,44 vodního toku. 

Mezihoří (Třebůvka)

Hladinoměr kat. B ve správě ČHMÚ se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Třebůvka v obci Mezihoří u č. p. 15 na ř. km 23.8.