Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bouzov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
ředitel závodu - Ing. Zdeněk Děrda
Tel.: 585 711 216
E-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
vedoucí provozu - Josef Holásek
Tel.: 585 711 229
E-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Bouzov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Třebůvka 10100070 4-10-02-104/106/108/110/113/114/116 0-0-00
Rachavka 10186135 4-10-03-0090-0-00
bezejmenný tok 10201557 4-10-02-1080-0-00
bezejmenný tok 10190505 4-10-02-1080-0-00
bezejmenný tok 10207907 4-10-02-1160-0-00
bezejmenný tok 10186222 4-10-02-1100-0-00
bezejmenný tok 10193362 4-10-02-1140-0-00

    

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8

ST - oblastní povodí Moravy
U skláren 781, 755 01 Vsetín
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz
vedoucí - Bc. Karel Vašek
Tel.: 724 523 980, 956 957 201
E-mail: karel.vasek@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Bohdana Dudychová
Tel.: 956 957 401, 725 132 784
E-mail: bohdana.dudychova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

 V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Bouzov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Javoříčka 10203228 4-10-02-1130-0-00
Blažovský potok 10206037 4-10-02-1090-0-00
Břenůvka 10194928 4-10-02-1140-0-00
Věžnice 10206407 4-10-02-1070-0-00
PP Třebůvky v km 6,100 10186094 4-10-02-1160-0-00
LP Blážovského p. v km 3,900 10204935 4-10-02-1090-0-00
PP Javoříčky v km 2,900 10194666 4-10-02-1130-0-00
LP Blážovského p. v km 1,700 10196792 4-10-02-1090-0-00
PP Javoříčky v km 5,650 10193507 4-10-02-1130-0-00
bezejmenný tok 10199209 4-10-02-1090-0-00
LP Blážovského p. v km 2,150 10197805  4-10-02-1090-0-00
bezejmenný tok 10199209 4-10-02-1090-0-00
PP Javořičky v km 0,700 10205579 4-10-02-1130-0-00
bezejmenný tok 10201014 4-10-02-1090-0-00