Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Bouzov 2, 783 25 Bouzov
Tel:  585 346 207, 585 346 223
Fax: 585 346 223
E-mail: podatelna@obec-bouzov.cz

nám. Přemysla Otakara 778/1b, 78401 Litovel
Tel: 585 153 111 / 585 153 222
E-mail: e-podatelna@mestolitovel.cz /  sekretariat@mestolitovel.cz

Jeremenkova 1191, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.