Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Nouzová zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa bydliště Telefon / veřejný mobil
Michal Hodík Starosta města
Mgr. Daniel Štěpánek Místostarosta města

 

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Adresa bydliště Telefon / veřejný mobil
Lenka Korgerová Starostka hasičů
Adam Semela Městský strážník - velitel
Vít Vrtiška Městský strážník
Petr Salavec Městský strážník
Karel Křivánek Velitel JSDH
Michal Hodík Starosta SDH

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky 

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky a počet Adresa Kontaktní osoba Telefon
DZV NOVA, a.s., Bystřice Kolové nakladače Petrovice 11, 257 51 Bystřice Ing. Pavel Dvořák
JSDH Bystřice Čerpadla, sušáky, náhradní zdroje elektrické energie Dr. E. Beneše 114, Bystřice Karel Křivánek
Petr Šach stavební, s.r.o., Bystřice Kolové nakladače, bagry Dr. E. Beneše 198, Bystřice Petr Šach
Benesolar, s.r.o. Bystřice Kolové nakladače, bagry, nákladní auta K Líšnu 126, 257 51 Bystřice Luděk Vintner
VOSA-MVS, s.r.o, Bystřice Těžká technika Dr. E. Beneše 80, 257 51 Bystřice Milan Vosátka st. Milan Vosátka ml.
Michal Ždych, zemní práce, Bystřice Těžká zemní technika Pod Homolí 320, 257 51 Bystřice Michal Ždych
Elmoz Czech, s.r.o., Bystřice Těžká technika Dr. E. Beneše 137, 257 51 Bystřice Petr Ševid

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Bystřice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob / jídel
Základní škola Bystřice Dr. E. Beneše 300, 257 51 Bystřice Mgr. Martin Gruber, ředitel 500/500
Mateřská škola Bystřice Družstevní 422, 257 51 Bystřice Mgr. Kateřina Reifová, ředitelka 150/150


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Forma
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o  Černoleská 1600, 256 01 Benešov paní Dánová  602 132 621/840 205 206 cisterny

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa
Jednota Benešov Karla Nového 447, 257 51 Bystřice
Potraviny, Jarmila Vosátková Náměstí II. oboje 46, 257 51