Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Tel.: 317 793 217, 317 793 570
E-mail: podatelna@mestobystrice.cz
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Ing. Tomáš Heřmánek - vedoucí odboru životního prostředí
Tel.: 317 754 187
E-mail: hermanek@benesov-city.cz

Vodní hospodářství
 - Ing. Jakub Maleček
Tel.: 312 821 158
E-mail: malecek@benesov-city.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 396
Fax.:257 280 203
E-mail:info@kr-s.cz

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
Vedoucí odboru ŽP a zemědělství 
Tel.:
257 280 396 
E-mail:
kerka@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra