POVODŇOVÝ PLÁN města Bystřice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 13648/2017-460; ze dne 03. 10. 2017
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR954/001652/2024; ze dne 25. 03. 2024
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí
Č. j.: VOD.231-34093/2017; ze dne 13. 06. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 03. 2024
offline verze 11. 03. 2024
digitalizovaná verze 11. 03. 2024
databáze POVIS 11. 03. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i