Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

  • Povodňová komise obce Cetkovice »
Náves 168, 679 38 Cetkovice
Tel: 516 477 522
Fax: 516 477 522
E-mail: cetkovice@cetkovice.cz

  • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Tel: 516 488 600
Fax: 516 488 779
E-mail: mu@boskovice.cz

  • Povodňová komise Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10

Tel.: 267 121 111

Fax: 267 310 920

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.