Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náves 168, 679 38 Cetkovice
Tel.: 516 477 522
Fax: 516 477 522
E-mail: cetkovice@cetkovice.cz

Budova 1 - Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
Tel: 516 488 600
Fax: 516 488 779
E-mail: henek.mu@boskovice.cz

Žerotínovo nám. 1, 602 00 Brno
Tel: 541 652 685
E-mail: hanakova.marta@kr-jihomoravsky.cz