Správci vodních toků

  • a)    Vybrané vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku: Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Vodní tok  Uhřický p.
Číslo hydrologického pořadí:  4-10-02-084
ID toku:  10188573

 

Vodní tok  Cetkovický p.
Číslo hydrologického pořadí:  4-10-02-084
ID toku:  10186539

 

Vodní tok  Lipina
Číslo hydrologického pořadí:  4-10-02-084
ID toku:  10206751

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-084
ID toku: 10203757

 

Vodní tok  Borotínský potok
Číslo hydrologického pořadí:  4-10-02-084
ID toku:  10197258

 

Vodní tok   *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-084
ID toku:  10203005

 

Vodní tok   *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-084
ID toku:  10199605

 

Vodní tok   *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-084
ID toku:  10187896

 

  • b)    Vybrané vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Vodní tok  Brodecký p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-084
ID toku:  10198172

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí:  4-10-02-084
ID toku:  10207136

 

  • c)    Vybrané vodní toky ve správě vlastníků HOZ

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-084
ID toku:  10208203