POVODŇOVÝ PLÁN obce Cetkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO038571/2013-219/To; ze dne 06. 09. 2013
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/003996/2013; ze dne 26. 08. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice
Č. j.: MUBOP00AXNQ8; ze dne 24. 09. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 05. 2014
offline verze 27. 05. 2014
digitalizovaná verze 27. 05. 2014
databáze POVIS 27. 05. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i