Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou povodňovou službu v obci Chotutice zabezpečuje povodňová komise obce Chotutice.

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Telefon
Luboš Zajíc 607 573 830
Vítězslav Novák  

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Vlastník Kontaktní osoba
Traktory + vleky + nakládače obec Chotutice Ing. Jiří Zajíc
Traktory + vleky obec Chotutice Ing. Špaček
Traktory + vleky Vladimír Sixa Vladimír Sixa

CAS 25 Škoda 706 RTHP - cisterna hasící vůz, 1ks

DA 12 Avie 4x4 - vozidlo pro přepravu osob a techniky 1+7, 1 ks

PS 12 - stříkačka, 2ks

Plovoucí čerpadlo 400V, 1ks

Elektrocentrála 400V 6kW, 1ks

Motorová pila, 2ks

SDH Plaňany

Martin Charvát,

p. Mitařský,

p. Rath

 Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Chotutice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Zasedací místnost obecního úřadu Místo ubytování Průběžná 107, 281 03 Chotutice Věra Vejdělková 50 --
Kulturní dům - ubytování Místo ubytování Průběžná 190, 281 03 Chotutice Pavel Machka 200 -
Kulturní dům - stravování Místo stravování Průběžná 190, 281 03 Chotutice Aleš Šinor -- 100

Nouzové zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt                             Adresa                          
Forma zásobování      Telefon
 Vodos Kolín  Legerova 21, 280 02 Kolín  cisterna

321 737 171,

800 050 275

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt                                 Adresa                                      Kontaktní osoba                  
 Potraviny Renata Dvořáková  Průběžná 191, Chotutice  Renata Dvořáková