Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Průběžná 107, 281 03 Chotutice
Tel.: 321 792 338
Fax:
321 792 338
E-mail:
ou@chotutice.cz
Sokolská 545, 280 12 Kolín II
Ing. Blanka Mukařovská
Tel.:
321 748 349
E-mail:
blanka.mukarovska@mukolin.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ing. Jiří Keřka, Ph.D.
Tel.: 257 280 396
E-mail: kerka@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra