Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Chotutice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce: 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
Tel: +420 495 088 111
Fax: +420 495 407 452
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09  Pardubice
Tel.: 466 868 211

Přímý výkon správy toku: 
Provozní středisko: Lysá nad Labem, Nábřeží 406, 25001 Brandýs n.L.- Stará Boleslav
Tel. vedoucího provozního střediska: 326 903 531

Úsekový technik:
Ing. Jana Malinová
Tel.: 724 614 016
 Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Výrovka 10100044 1-04-06-031