Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dešná 88, 763 15 Dešná
Tel.: 577 986 365
E-mail: deshna@volny.cz
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
Tel: 577 599 100, 724 180 006
E-mail: silvie.dolanska@vizovice.eu
Třída Tomáše Bati 21/, Zlín 761 90
Tel.: 577 043 100
E-mail: j
iri.cunek@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.