Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dešná a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
správce VT na území obce Ing. Poruba Petr, tel: 724 623 861, e-mail: petr.poruba@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Dešná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium anebo přímo neohrožují svými vyššími průtoky intravilán obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Všeminka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-012
ID toku: 10198520

 

Vodní tok LP Všeminky č. 31
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-012
ID toku: 10203291

 

Vodní tok LP LP Všeminky č. 35
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-012
ID toku: 10204966

 

Vodní tok LP LP Všeminky č. 34
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-012
ID toku: 10195600