Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dešná a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Správce VT na území obce:
 Ing. Jolana Juřicová (rajon 713)
Tel.: 725 257 814

E-mail: jolana.juricova@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Dešná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium anebo přímo neohrožují svými vyššími průtoky intravilán obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP 
Všeminka 10198520 4-13-01-012
LP Všeminky č. 31 10203291 4-13-01-012
PP Všeminky č. 4 10208067 4-13-01-012
PP Všeminky č. 5 10192943 4-13-01-012
LP LP Všeminky č. 35  10204966 4-13-01-012
LP LP Všeminky č. 34 10195600 4-13-01-012
LP LP Všeminky č. 29 10195845 4-13-01-012