Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Golčův Jeníkov, Váhanka - Obecní rybník_1

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Golčův Jeníkov, Váhanka - Vohančický rybník

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Golčův Jeníkov, Váhanka - Obecní rybník_2