Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Golčův Jeníkov Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Havlíčkův Brod.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Golčův Jeníkov.

Osoby na území města Golčův Jeníkov budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

V případě neprůjezdnosti hlavní komunikace I/38 přes Vohančický potok, lze využít objízdnou trasu vedoucí přes centrum města Golčův Jeníkov. Trasu lze využít i v opačném směru, v případě neprůjezdnosti místní komunikace přes Vohančický potok v centru města. »
Dopravní omezení na území města Golčův Jeníkov
Objízdné trasy na území města Golčův Jeníkov

Dopravní omezení » a objízdné trasy » v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.