Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Golčův Jeníkov

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Golčův Jeníkov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejdůležitějšími vodními toky ve správním území města Golčův Jeníkov jsou: Vohančický potok (též Váhanka), Výrovka, Brslenka (též Čáslavka), Hostačovka a Římovický potok. Mimo Římovický potok (správce Lesy České republiky, s. p.) jsou výše uvedené toky ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Vohančický potok (Váhanka, číslo hydrologického pořadí 1-03-05-0370-0-00) je dlouhý 12,08 km. Pramení ve výšce ca 480 m n. m. na území města Habry (JV od Golčova Jeníkova) a vlévá se zleva do Hostačovky u Sirákovic ve výšce ca 320 m n. m. Na území Golčova Jeníkova protéká tento vodní tok několika rybníky (viz dále). Vohančický potok přitéká do Golčova Jeníkova od jihu, protéká centrem města a následně v těsné blízkosti Vrtěšic. Podélný profil toku viz níže.

Výrovka (číslo hydrologického pořadí 1-03-05-0390-0-00) je dlouhá 7,33 km. Pramení na území města Golčův Jeníkov ve výšce ca 406 m n. m. a ústí zleva do Hostačovky u obce Kamenné Mosty ve výšce ca 260 m n. m. Výrovka protéká menší částí intravilánu na severu Golčova Jeníkova. Podélný profil části toku na území Golčova Jeníkova viz níže.

Brslenka (číslo hydrologického pořadí 1-03-05-0500-0-00) je dlouhá 31,52 km. Tok pramení 0,5 km jižně od Kobylí Hlavy ve výšce 482 m n. m. a ústí zleva do Doubravy u Žehušic ve výšce 204 m n. m. Plocha povodí je 101,1 km2. Brslenka je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok. Brslenka protéká na území města Golčův Jeníkov částí intravilánu Kobylí Hlavy a Dolíku.

Hostačovka (číslo hydrologického pořadí 1-03-05-0380-0-00) je dlouhá 23,77 km. Tok pramení 0,5 km jihovýchodně od Jarošova ve výšce 513 m n. m. a ústí zleva do Doubravy ve Žlebech ve výšce 228 m n. m. Plocha povodí je 98 km2. Hostačovka je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok. Hostačovka teče na severovýchodní hranici Golčova Jeníkova, kde také napájí Jezuitský rybník.

Římovický potok (číslo hydrologického pořadí 1-03-05-0510-0-00) je dlouhý 7,88 km. Tok pramení na území Golčova Jeníkova (u Kobylí Hlavy) ve výšce ca 450 m n. m. a ústí u Bratčic zprava do Brslenky ve výšce ca 315 m n. m. Na území Golčova Jeníkova protéká tento tok částí intravilánu Římovic.

Mimo výše uvedené prioritní toky se na správním území města Golčův Jeníkov nachází taktéž množství drobných vodních toků a drobných přítoků, které jsou však z hlediska protipovodňové ochrany zanedbatelné.

Místní částí Vrtěšice protéká pravý přítok Vohančického potoka. Od tohoto soutoku (nachází se až pod obcí) se tok dříve označoval jako Červenický potok. Červenický potok (spolu s Hostačovkou napájí Sirákovský rybník nad obcí) dále protéká územím obce Sirákovice. Hydrologická data rybníků jsou uvedena v jejich manipulačních řádech.

Shlazený podélný profil vodního toku Váhanka

Shlazený podélný profil vodního toku Váhanka

Shlazený podélný profil vodního toku Výrovka

Shlazený podélný profil vodního toku Výrovka

 Vodní toky na území města Golčův Jeníkov

Vodní toky na území města Golčův Jeníkov

Základní údaje o významných vodních dílech na území města Golčův Jeníkov

Přehled vodních děl na území města Golčův Jeníkov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na Vohančickém potoku jsou situovány rybníky Velké Zrcadlo, Malé Zrcadlo, Vohančický rybník, Valcha a Obecní rybník. Na Výrovce je následně situována malá vodní nádrž Na plácku.