Hladinoměry - Holice

Holice (Ředický potok)

Hladinoměrná stanice pro měření stavu hladin bude instalována pod mostní konstrukcí na pozemku číslo 2430/2. Dochází zde ke slévání vody do Ředického potoku z přívalových dešťů z polí od Poběžovic, Kamence, Koudelky a Velin. Následně dochází k vylití vody z koryta a zaplavení oblasti. Profil monitoruje hlídková služba města Holice. Hladinoměrná stanice zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí Horní Ředice a Dolní Ředice.