Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území města Holice je povodní ohroženo 11 budov, které trvale obývá 31 obyvatel, z toho 2 obyvatele řadíme do rizikové skupiny. (obyvatelé starší 70 let, invalidé). »

Ohrožující objekty

Ve městě Holice se nachází čerpací stanice Agip, která by při zaplavení mohla kontaminovat vodu. Jinak není známa žádná firma v dosahu velké vody ve sledovaném územním celku, kde by byly skladovány ve významné míře látky škodlivé vodám. »

Seznam ohrožujících objektů ve městě Holice

Objekt Firma Adresa Telefon
Čerpací stanice Agip Agip Praha, a.s. Hradecká 1097 534 01 Holice 466 681 161

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území města. Data jsou- stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Holice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadě Holice u předsedy povodňové komise města.