Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Holice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise města Holice.

Osoby na území města Holice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice ve Starých Holicích ve směru Holice – Veliny. V minulosti se již několikrát voda na silnici vylila a způsobila škody. Dále místní komunikaci v území severní části města v blízkosti Ředického potoka. Dopravní situaci a případné objížďky a zákazy vjezdu bude řešit dle aktuálního stavu zaplavení komunikací policie ve spolupráci s povodňovou komisí.

Objízdné trasy na území města Holice

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy
I/36 Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice ve Starých Holicích ve směru Holice – Veliny. V minulosti se již několikrát voda na silnici vylila a způsobila škody. Dále místní komunikaci v území severní části města v blízkosti Ředického potoka. Dopravní situaci a případné objížďky a zákazy vjezdu bude řešit dle aktuálního stavu zaplavení komunikací policie ve spolupráci s povodňovou komisí.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.