Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vodní tok Ředický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-024
ID toku: 10100457

 

Vodní tok Roveňská svodnice
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-084
ID toku: 10172901

 

Vodní tok Poběžovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-024
ID toku: 10172208

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-024
ID toku: 10172193

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-085
ID toku: 10172905

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe, Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Ing. Ladislav Schiller, tel.: 725 257 320, e-mail: schiller.ost53@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Holice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Hluboký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-024, 1-03-01-025
ID toku: 10172211

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-025
ID toku: 10172226

 

  •  Vodní toky ve správě HOZ a ostatní

                ID: 10172210

                ID: 10172196

                ID: 10172909

                ID: 10172197

                ID: 10172903

                ID: 10172890

                ID: 10172200

                ID: 10172201

                ID: 10172209