Charakteristika zájmového území

Město Holice patří do mikroregionu Holicko. Obce tohoto mikroregionu jsou ve většině případů zemědělského charakteru, i když mnohde silně působí prvky průmyslu, lesního hospodářství či rozvoje cestovního ruchu. Všechny města svazku mají dobře vybavené zázemí pro působení samosprávy a většinou se nacházejí na dobrých komunikačních spojích. Města jsou a budou spojeny nejen zájmy hospodářskými, ale i vzájemnými kontakty a spoluprací v řešení samosprávných záležitostí, v informatice, v propagaci i dalších oblastech veřejného života.


Město Holice v Čechách je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Město najdeme u hlavní silnice mezi Hradcem Králové a Svitavami. Městem se vine silniční trasa z Pardubic do Rychnova nad Kněžnou. Na střed města s rozlehlým náměstím navazuje část Staré Holice, okolí návrší osidlují čtvrti Koudelka, Kamenec a Podlesí, západním směrem pokračuje Podhráz a jižně je poněkud vzdálenější Roveňsko.

Podle statistických údajů, ke konci roku 2013, bylo v obci trvale přihlášeno 6 498 obyvatel. Velikost města činí 1965,14 ha, z toho cca 76,2 % tvoří zemědělská půda, 7,2 % lesy, 4,9 % zastavěné plochy, 1,6 % vodní plochy a 10,1 % ostatní plochy. Ve městě se nachází veřejná knihovna, kino, divadlo a museum.

Město Holice se nachází v povodí Labe. Městem protéká Ředický potok, jenž je pravostranným přítokem Labe. Do Ředického potoka se v Podhrázi vlévá Poběžovický potok.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města do teplé oblasti T2.