Hladinoměry - Lipová

Dřevohostice (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě městyse Dřevohostice je umístěna na mostu na konci městyse na toku Moštěnka. Profil monitoruje hlídková služba městyse, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Dřevohostice. Městys dále varuje obce Turovice a Domaželice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Chvalčov (Bystřička)

Hladinoměr je umístěn na mostu za výchovným ústavem. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Bystřice pod Hostýnem, které se nachází na toku pod obcí a zároveň je příslušné ORP.

Lipová (Bystřička)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Lipová je vybudován na mostě přes Bystřičku u hlavní silnice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Lipová. Obec dále varuje obce Dřevohostice, Turovice a Domaželice, které se nachází níže na toku Bystřičky a příslušné ORP (Přerov).