Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Rostislav Filip místopředseda
Petr Hošťálek předseda
Petr Navrátil člen

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Pavel Oliva člen
Libor Symerský člen
Pavel Oliva ml. člen

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
obec Lipová Avia - P, kalové čerpadlo, PHS 16, elektrocentrala, člun raft 6 Zdeněk Zámečník
SDH PHS 12, čerpadlo S16, elektrocentrála, motorová pila Rostislav Filip

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lipová

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Lipová 115 Petr Hošťálek  20  50

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
VaK Přerov Šířava 482/21, 750 02 Přerov 800 167 427, 581 299 135