Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Rostislav Filip
Petr Mošťálek
Petr Navrátil

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Pavel Oliva
Libor Syherský
Lukáš Urbánek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon
obec Lipová Avia - P Zdeňek Zámečník
obec Lipová kalové čerpadlo Zdeňek Zámečník
obec Lipová PHS 16 Zdeňek Zámečník
obec Lipová elektrocentrala Zdeňek Zámečník
obec Lipová člun raft 6 Zdeňek Zámečník
SDH PHS 12 Rostislav Filip
SDH čerpadlo S16 Rostislav Filip
SDH elektrocentrála Rostislav Filip
SDH motorová pila Rostislav Filip

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lipová

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Lipová 115 Zdeňek Zámečník  20  50