Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lipová a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Vedoucí provozu Přerov: Veronika Mazánová, Dis.
Tel.: 581 200 491-3
E-mail: provozprerov@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Bystřička (do Moštěnky) 10100378 4-12-02-0850-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01
Vedoucí ST - Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz


Rajon 711 - příslušný správce VT na území obce Lipová:
Ing. Martin Valouch
Tel.: 724 524 002, 956 957 411
E-mail: m
artin.valouch@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Název vodního toku IDVT ČHP
Lutětínka 10208266 4-12-02-0850-0-00
ZT Krtomil 10190263 4-12-02-0850-0-00
přítok 02 Kozrálu 10196754 4-12-02-0850-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10201710 4-12-02-0850-0-00
ZT Lipová 10190334 4-12-02-0850-0-00
Bezejmenný tok 10197872 4-12-02-0850-0-00