POVODŇOVÝ PLÁN obce Lipová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM 001338/2013-219/Ze; ze dne 04. 02. 2013
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/006845/2012; ze dne 07. 01. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MMPr/031298/2013 ; ze dne 03. 03. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 12. 2021
offline verze 14. 12. 2021
digitalizovaná verze 14. 12. 2021
databáze POVIS 14. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i