POVODŇOVÝ PLÁN obce Lipová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-57726/2021/5419; ze dne 21. 12. 2021
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR942/124276/2021; ze dne 11. 04. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/100549/2022/02/KRIZ/KoM; ze dne 19. 05. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 12. 2023
offline verze 08. 12. 2023
digitalizovaná verze 08. 12. 2023
databáze POVIS 08. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i