Hladinoměry - Ostřetín

Ostřetín (Zadní Lodrantka)

Ultrazvuková sonda pro měření stavu hladin bude instalována pod mostní konstrukcí na parcele 530/3, která patří obci. Dochází zde velmi často k rozlití vody z koryta a následnému zaplavení území. Profil monitoruje obec Ostřetín.