Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vodní tok Zadní Lodrantka
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-083/1
ID toku: 10185449

 

Vodní tok Struha
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-076
ID toku: 10104515

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-024
ID toku: 10172193

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-083/1
ID toku: 10172885

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-076
ID toku: 10172827

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-083/1
ID toku: 10172883

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-083/2
ID toku: 10172894

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe, Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Ostřetín, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Velinský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-080
ID toku: 10101559

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-080
ID toku: 10391742

 

  •  Vodní toky ve správě HOZ a ostatní

                ID: 10172897

                ID: 10172867

                ID: 10172893