Charakteristika zájmového území

Obec Ostřetín patří do mikroregionu Holicko. Obce tohoto regionu jsou ve většině případů zemědělského charakteru, i když mnohde silně působí prvky průmyslu, lesního hospodářství či rozvoje cestovního ruchu. Všechny obce svazku mají dobře vybavené zázemí pro působení samosprávy a většinou se nacházejí na dobrých komunikačních spojích. Obce jsou a budou spojeny nejen zájmy hospodářskými, ale i vzájemnými kontakty a spoluprací v řešení samosprávných záležitostí, v informatice, v propagaci i dalších oblastech veřejného života.

Obec Ostřetín spadající pod ORP Holice, leží v Pardubickém kraji ve Východolabské tabuli. Obec se nachází asi 22 km východně od města Pardubice a 4 km jihovýchodně od města Holice ve výšce 245 – 260 m n. m. Skládá se ze dvou místních částí – Ostřetín a Vysoká u Holic. Je zde evidováno celkem 343 domů, z toho v samotném Ostřetíně 271 domů.

K 31. 12. 2012 bylo v obci evidováno 946 obyvatel. Velikost obce činí 1 849,77 ha, z toho cca 58,2 % tvoří zemědělská půda, 36,2 % lesy, 1,3 % zastavěné plochy, 0,7 % vodní plochy a 3,5 % ostatní plochy. V obci se nachází kulturní zařízení.

Obec Ostřetín se nachází v povodí Labe. Nejvýznamnějším tokem v obci je řeka Zadní Lodrantka, její celková délka je 15,02 km a je pravostranným přítokem řeky Loučné. Zadní Lodrantka pramení v nadmořské výšce okolo 300 m n. m.

 Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá úzeimí obce do teplé oblasti T2