Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Holice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Ostřetín.

Osoby na území obce Ostřetín budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému nezprůjezdnění silnice I/35 v obci Ostřetín. Náhradní trasa povede po silnici III/3182 směrem na Veliny, kde bude pokračovat po silnici I/36 a v Borohrádku povede po silnici II/305 směrem na Horní Jelení. »

Dopravní omezení na území obce Ostřetín

Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha
říční km
Zneprůjezdnění komunikace I/35 Při povodni může dojít k zatopení komunikace I/35, poté je nutné stanovit objízdnou trasu Zadní Lodrantka(105570100100) 12,800

Objízdné trasy na území obce Ostřetín

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy
obj_trasa_ostr Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému nezprůjezdnění silnice I/35 v obci Ostřetín. Náhradní trasa povede po silnici III/3182 směrem na Veliny, kde bude pokračovat po silnici I/36 a v Borohrádku povede po silnici II/305 směrem na Horní Jelení.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.