Hladinoměry - Příbor

Petřvald (Lubina)

Hlásný profil Povodí Odry, s.p. kategorie A

Příbor P1 (Lubina)

Hlásný profil Příbor P1 (Lubina) se nachází na mostu ulice Místecká ("klokočovský most") ve městě Příbor. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obce Skotnice a Mošnov, které se nachází níže na toku, a také město informuje příslušné ORP (Kopřivnice).

Příbor P2 (Klenos)

Hlásný profil Příbor P2 (Klenos) se nachází na mostu ulice 9. května (u Lonky) ve městě Příbor. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obce Skotnice a Mošnov, které se nachází níže na toku, a také město informuje příslušné ORP (Kopřivnice).

Příbor P3 (Kopřivnička)

Hlásný profil Příbor P3 (Kopřivnička) se nachází na mostu silnice II/464 na ulici Frenštátské ve městě Příbor. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obce Skotnice a Mošnov, které se nachází níže na toku, a také město informuje příslušné ORP (Kopřivnice).

Vlčovice (Lubina)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází v místní části Vlčovice (město Kopřivnice)  na Lubině (ř. km 22,31 - levý břeh).