Hladinoměry - Příbor

Frenštát pod Radhoštěm C1 (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází v severozápadní části města Frenštát pod Radhoštěm na mostě ulice Dolní u č. p. 1949. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Kopřivnice.

Frenštát pod Radhoštěm C2 (Lomná)

Hlásný profil kat. C se nachází v severovýchodní části města Frenštát pod Radhoštěm na mostě mezi ulicemi 6. května a Místecká. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Kopřivnice.

Kopřivnice (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části města Kopřivnice na jezu pod mostem silnice č. III/4824 mezi obcemi Větřkovice a Lubina.
SPA jsou značeny třemi barevnými čárami na šikmé ploše opevnění: Zelená - I. SPA, Žlutá - II. SPA, Červená - III. SPA.
Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany jezu. Majitelem a provozovatelem je město Kopřivnice.

Petřvald (Lubina)

Hlásný profil kat. A se nachází severozápadně od intravilánu města 100 m pod fotbalovým hřištěm na levém břehu Lubiny. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Vlčovice – ústí Lubiny do Odry. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Příbor P1 (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Příbor na mostě ulice Místecká ("Klokočovský most") na středovém pilíři. SPA jsou značeny třemi červenými pruhy a příslušnou římskou číslicí. Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Příbor.

 

Příbor P2 (Klenos)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Příbor na mostě ulice 9. května (u Lonky). SPA jsou značeny třemi červenými pruhy a příslušnou římskou číslicí. Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Příbor.

Příbor P3 (Kopřivnička)

Hlásný profil kat. C se nachází na jihu města Příbor a je umístěn na mostě ulice Frenštátská. SPA jsou značeny třemi červenými pruhy a příslušnou římskou číslicí. Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Příbor.

Vlčovice (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází na východě obce Vlčovice u mostu silnice č. II/486 na levém břehu Lubiny. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.