POVODŇOVÝ PLÁN města Příbor

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR006907/2015; ze dne 10. 07. 2015
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 09340/922/45.12/2015; ze dne 13. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí
Č. j.: 44951/2015/JS ; ze dne 14. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 06. 2017
offline verze 30. 06. 2017
digitalizovaná verze 30. 06. 2017
databáze POVIS 30. 06. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i