POVODŇOVÝ PLÁN města Příbor

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/005618/2019; ze dne 09. 12. 2019
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/20114/2019/922/45.12; ze dne 06. 12. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí
Č. j.: 12297/2020/JS; ze dne 04. 03. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 12. 2021
offline verze 08. 12. 2021
digitalizovaná verze 08. 12. 2021
databáze POVIS 08. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i