Dokumenty

Níže uvedený dokument obsahuje následující vzorové přílohy:

 • Příloha č. 1   Vzor vyhlášení SPA
 • Příloha č. 2   Vzor odvolání SPA
 • Příloha č. 3   Osnova souhrnné zprávy o povodni
 • Příloha č. 4   Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi
 • Příloha č. 5   Příkaz (doporučení) k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně
 • Příloha č. 6   Osnova pro sledování škod a činností
 • Příloha č. 7   Povodňová kniha - zápisy
 • Příloha č. 8   Jednací řád povodňové komise obce
 • Příloha č. 9   Statut povodňové komise obce
 • Příloha č. 10  Evakuační zavazadlo
 • Příloha č. 11  Právní předpisy