Srážkoměry - Hostětín

Pitín

Srážkoměr je umístěn v intravilánu obce na budově hasičské zbrojnice. Srážkoměr je vyhřívaný a data odesílá celoročně. Informace ze srážkoměru využívají obce na vodním toku Olšava a okolní obce pro včasné varování obyvatelstva před povodněmi.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Pitín.

VD Bojkovice

Srážkoměrná stanice se nachází asi 200 m pod přehradou v areálu obslužných budov. Stanice slouží jako včasné varování nadměrných srážek kvůli obsluze vodního díla.
Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.