Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou
Tel.: 556 748 045
Fax: 556 748 045
E-mail: ou@jakubcovice.cz
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Tel: 556 768 111
E-mail: podatelna@odry.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Bc. Radovan Tomický

Tel.: 556 768 180
E-mail: radovan.tomicky@odry.cz

Vodní hospodářství:
Ing. Petr Coufal
Tel.: 556 768 186
E-mail: coufal@odry.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 
595 622 222
E-mail: 
posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jan Filgas
Tel: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra