Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jakubčovice nad Odrou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vedoucí provozu: Roman Volný
Tel.: 556 723 607
E-mail: skotnice.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Odra 10100012  2-01-01-038, 2-01-01-042/1

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek-Místek, 738 01
Vedoucí ST: Ing. Miroslav Kahánek
Tel.: 956 951 210
E-mail: ost51@lesycr.cz


Rajon - příslušný správce VT na území obce Jakubčovice nad Odrou:
Rajon 105 - správce toků - Ing. Sylva Lokajová
Tel.: 956 951 216, 607 500 582
E-mail: sylva.lokajova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Suchá 10209981  2-01-01-039
Dobešovský potok 10211721  2-01-01-041
LP Dobešovského p. 10217519  2-01-01-041

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Název vodního toku IDVT ČHP
Náhon Jakubčovice 10216386  2-01-01-040, 2-01-01-042/1
HOZ 10211002  2-01-01-038
HOZ 10212566  2-01-01-042/1
Odlehčení náhonu 10215795  2-01-01-042/1