Hydrologické údaje

Povodí řeky Malše patří do povodí horní Vltavy. Řeka Malše pramení v Rakousku na rakouské straně Novohradských hor na severním svahu Viehbergu v nadmořské výšce 900 m n. m. Název na území Rakouska je Maltch. Na území České republiky protéká Malše podhůřím Novohradských hor, dále protéká vrchovinou u Soběnova, Kaplickou brázdou a Českobudějovickou pánví, kde se vlévá v Českých Budějovicích do řeky Vltavy jako její pravostranný přítok. Státní hranici překračuje řeka Malše v nadmořské výšce 769,6 m, ústí do Vltavy v nadmořské výšce 385 m. Délka toku je 93 km a rozloha činí zhruba 979,17 km2.

Vodní tok Černá je říčka v okrese Český Krumlov. Pramení v Rakousku, nicméně dále po toku pokračuje do České republiky, kde se severně od Kaplice vlévá do Malše. Největším přítokem vodního toku Černá je levostranný přítok Pohořský potok  (ř. km 11,3). V minulosti se řeka využívala na plavení dřeva, v současnosti její význam tkví hlavně ve výrobě elektrické energie a v protipovodňové ochraně. Její celková délka je 29,3 km a plocha povodí činí 148,6 km2.

Vodní toky na území města Kaplice

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků Malše a Černá

Hlásný profil ř. km Plocha povodí profilu
Qa [m3/s] N-leté průtoky (m3/s)
    (km2)   Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
Kaplice (Malše) 48,0 257,75 2,14 22,0 64,0 90,0 170,0 213,0
Pořešín (Malše) 0,1 436,55 4,05 37,0 106,0 148,0 277,0 348,0
Ličov (Černá) 8,9 126,45 1,56 21,0 57,0 79,0 149,0 188,0