Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Kaplice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice

Přímý výkon správy toku:
Vltava 6, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
Tel.: 387 683 103

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,0 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Kaplice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT Číslo hydrologického pořadí Správcovství ř. km
Malše 10100031

1-06-02-013

1-06-02-015

1-06-02-017

1-06-02-019

1-06-02-021

1-06-02-023

1-06-02-033

1-06-02-035

0,000 - 93,164
Černá 10100193 1-06-02-032 0,004 - 28,904
Bezejmenný vodní tok 10278589 1-06-02-012 0,000 - 6,993
Žďárský potok 10267398

1-06-02-022

1-06-02-023

0,000 - 6,104
Dobechovský potok 10239033 1-06-02-016 0,000 - 5,974
Bezejmenný vodní tok 10274544 1-06-02-020 0,000 - 5,269
Novodomský potok 10239422 1-06-02-018 0,000 - 3,773
Stradovský potok 10279395 1-06-02-018 0,000 - 3,301
Bezejmenný vodní tok 10261788 1-06-02-020 0,000 - 2,791
Bezejmenný vodní tok 10257634 1-06-02-035 0,000 - 2,522
Velenovský p., LB přítok č. 0,17 Blažkovského p. od pramene Z u lokality U Velenova 10264866 1-06-02-020 0,000 - 2,477
PBP Dobechovský potok z Hradiště 10275230 1-06-02-016 0,000 - 1,711
Bezejmenný vodní tok 10275251 1-06-02-020 0,000 - 1,639
Bezejmenný vodní tok 10256387 1-06-02-012 0,000 - 1,394
Bezejmenný vodní tok 10262807 1-06-02-016 0,000 - 1,279
PBP Malše od Blanska 10267914 1-06-02-017 0,000 - 1,198
Bezejmenný vodní tok  10245005 1-06-02-016 0,000 - 1,086
Bezejmenný vodní tok  10241937 1-06-02-033 0,000 - 1,046

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Pracoviště:
Pracoviště Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vedoucí správy toků - Ing. Mojmíra Hillermanová, tel.: 956 954 111, e-mail: ost54@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území města:
Ing. Radek Kučmerčík
Tel.: 956 954 249, 725 257 957
E-mail: radek.kucmercik@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,0 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Kaplice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Kamenice 10278686 1-06-02-014 0,004 - 13,473
Bezejmenný vodní tok 10267824 1-06-02-032 0,000 - 2,551
PBP Dobechovský p. pod Dobechovem 10274604 1-06-02-016 0,000 - 1,884
Bezejmenný vodní tok 10282505 1-06-02-032 0,000 - 1,319
Bezejmenný vodní tok 10268504 1-06-02-020 0,000 - 1,238

 

  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,0 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bezejmenný vodní tok 10247148 1-06-02-015 0,000 - 1,134
Bezejmenný vodní tok 10266028 1-06-02-015 0,000 - 1,013